Entitats en xarxa - Portal d'Entitats de Figueres - Serveis de les Entitats

 

Cercador

Serveis de les Entitats

Alumnes del curs 2008-09
Tot l'any
Servei Educatiu i Formatiu
El nostre Centre Formatiu treballa en prim er lloc l'alfabetització i la fomació social i cultural dirigit a adults estrangers, per tal de facilitar el coneixement de l'idioma, afavorint la comunicació i la inserció laboral i social, amb els Tallers d'Acollida Lingüística.

Cada vegada més aquesta formació s'imparteix amb el format de "tallers formatius", facilitant la conversa i l'intercanvi de coneixements i experiències entre l'alumnat.

Cal ressaltar, la tasca que portem a terme amb el reforç escolar per a nens 6 a 12 anys, amb grups reduïs de 3 - 4 alumnes, amb dificultats per continuar amb els seus estudis.

Paral.lelament, organitzem cursos específics d'idiomes a part del català d'acolliment: català bàsic i català de graus superiors, francès bàsic i nivell mitjà, anglès, tallers d'informàtica, cursos d`'informàtica, i cursos formatius professionals (Centre homologat) Manipulació d'Aliments i obtenció de la Targeta Professional de la Construcció TPC.

Tallers d'Acollida Lingüística .................... 113 alumnes.
Escola d'Adults ........................................ 48 alumnes.
Reforç Escolar SIE ................................... 42 alumnes.
Català Nivell 1 ......................................... 59 alumnes.
Català Nivell 2 ......................................... 12 alumnes.
Francès Nivell 1 ....................................... 91 alumnes.
Francès Nivell 2 ....................................... 34 alumnes.
Anglès Bàsic ........................................... 74 alumnes.
Informàtica ............................................. 48 alumnes.
Tallers d'Informàtica .............................. 288 alumnes.
Curs de Manipulador d'Aliments .............. 220 alumnes.
Cursos Professionals 8 hores .................. 166 alumnes.
Cursos Professionals 20 hores ................ 174 alumnes.

El nombre d'alumnes, que han seguit un curs complet a les nostres aules, ha estat de 1,369 persones.

 Iniciativa promoguda pel departament d’Acció Cívica de l’Ajuntament de Figueres Ajuntament de Figueres
ClicPortal