Entitats en xarxa - Portal d'Entitats de Figueres - Recursos

 

Cercador

Recursos

Guia de Recursos Educatius de Figueres
Guia de Recursos Educatius

La Guia de recursos educatius de Figueres es concep amb l'objectiu de proporcionar de forma unificada les diverses propostes que ofereixen l'Administració i l'associacionisme figuerenc (sense ànim de lucre) als escolars de la ciutat.

La Guia conté dos tipus d'oferta formativa: activitats i suports educatius. Les activitats inclouen un conjunt de visites, tallers i itineraris, entre d'altres, que s'apleguen en diversos eixos temàtics –per exemple, coneixement de la ciutat, educació per a la salut, museus, etc. Per poder dur-les a terme, requereixen coordinació entre l'entitat que les promou i el centre educatiu que les sol·licita. Per tant, sorgiran de les necessitats i interessos dels docents i/o dels pares i mares. Pel que fa als suports, la majoria són eines que afavoreixen i complementen el desenvolupament de l'activitat docent. D'altres són una oferta formativa per als escolars i la ciutadania.

La guia està editada en format físic i en també es pot consultar a la web. L'usuari pot veure en la pàgina web totes les activitats registrades o buscar-ne alguna d'un tema específic, descrites en una fitxa que també inclou un apartat final amb les dades per accedir a més informació o bé per tramitar la sol·licitud.

Les entitats col·laboradores –així com d'altres que s'hi vulguin afegir– poden actualitzar dades o introduir noves activitats mitjançant l'opció «contacte».


Iniciativa promoguda pel departament d’Acció Cívica de l’Ajuntament de Figueres Ajuntament de Figueres
ClicPortal