Entitats en xarxa - Portal d'Entitats de Figueres - Recursos

 

Cercador

Recursos

Furgonetes del Servei de Mobilitat
Servei de Mobilitat a Associacions
És objecte d'aquest servei gestionat per les àrees de Joventut i Acció Cívica de l'Ajuntament de Figueres l'ús de dos vehicles tipus furgoneta de nou places (un habilitat per a dues cadires de rodes, per a activitats relacionades amb les associacions de lleure i educatives de la ciutat de Figueres) i l'altre adreçat a les entitats cíviques, socials i veïnals. El vehicle ha estat cedit a Figueres de Serveis, SA (FISERSA) per a usos de caràcter social.

Els beneficiaris o usuaris del vehicle poden ser només associacions de lleure i educatives i de caràcter social, cívic i veïnal de la ciutat de Figueres que estiguin degudament registrades al Registre Municipal d'Entitats segons allò que diu l'article 183è del Reglament Orgànic Municipal.

Les associacions, en tant que ens amb personalitat jurídica, seran les responsables del vehicle quan se'ls n'autoritzi l'ús i l'interlocutor de les associacions amb l'Ajuntament serà només el president o presidenta de cada associació, qui s'encarregarà de fer qualsevol sol·licitud d'ús del vehicle.

Per a més informació:

Àrea de Joventut i Acció Cívica
Avinguda Salvador Dalí, 107
972032326

Llistat de patrocinadors dels vehicles destinats a usos socials


Vehicle entitats joventut i lleure (Departament de Joventut), 9 places, adaptat per al transport de 2 cadires de rodes.

· OPTIPUNT
· OBRES PIRINAIQUES
· BLUE BIKES
· AITERM
· FISERSA ECOSERVEIS
· ARGÓN INFORMÁTICA
· HOTEL PIRINEUS
· VIATGES ROSES

Vehicle entitats cíviques, socials i veïnals(Acció Cívica), 9 places, sense adaptació.

· CENTRODENT AMPURDAN
· PETREM
· CONSTRUTOP EMPORDÀ
· ESTABLIMENTS OLYMPIA 2
· TP FERRO
· ICON INFORMÀTICA

Iniciativa promoguda pel departament d’Acció Cívica de l’Ajuntament de Figueres Ajuntament de Figueres
ClicPortal